Useful References for Ottoman Units and Metric Conversions

Akgündüz, Ahmed, ed. 1990. Osmanlı Kanunnāmeleri ve Hukukī Tahlilleri. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
Barkan, Ömer Lütfi. 1943. XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları . Cilt 1: Kanunlar Istanbul Üniversitesi yayınlarından. Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü Neşriyatı. Istanbul, Burhaneddin Matbaasi.
Bayerle, Gustav. 1973. Ottoman Tributes in Hungary. According to Sixteenth Century Tapu Registers of Novigrad. Mouton, The Hague.
Bleibtreu, Leopold Carl. 1863. Handbuch der Münz-, Mass- und Gewichtskunde. Stuttgart.
Coşgel, Metin M. “Agricultural Productivity in the Early Ottoman Empire,” Research in Economic History, 2005, forthcoming.
Hinz, Walter. 1955. Islamische Masse und Gewichte umgerechnet ins metrische System. Leiden: E. J. Brill. [Translated to Turkish by Acar Sevim as “Islam’da Ölçü Sistemleri,” published in Türklük Araştırmaları Dergisi (1989) 5: 57].
İnalcık, H., [with Donald Quataert] 1994. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge University Press, New York.
İnalcık, Halil. 1983. “Introduction to Ottoman Metrology,” Turcica XV: 311-48.
Kaldy-Nagy, G., 1982. A Gyulai Szanzsak 1567 es 1579. evi osszeirasa Bekescsaba.
Lewis, Bernard. 1952. Notes and Documents from the Turkish Archives. The Israel Oriental Society, Jerusalem.
McGowan, B., 1969. Food Supply and taxation on the Middle Danube (1568-1579). Archivum Ottomanicum 1, 139-96.
Pamuk, Şevket. 1994. “Money in the Ottoman Empire,” in İnalcık, ed. (1994).
Pamuk, Şevket. 2000. A Monetary History of the Ottoman Empire. New York : Cambridge University Press.
Sahillioğlu, Halil. 1964. “XVII. Asrın İlk Yarısında İstanbul’da Tedavüldeki Sikkelerin Râici,” Belgeler Cilt 1, Sayi 2, 1 Temmuz 1964.
Sahillioğlu, Halil. 1983. “The Role of International Monetary and Metal Movements in Ottoman Monetary History, 1300-1750,” in J. F. Richards, ed. Precious metals in the later medieval and early modern worlds. Durham, N.C.: Carolina Academic Press.